Kid Bringht ระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถ

โพสต์20 พ.ย. 2561 05:15โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
ดร.สุพล  จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิาฐ์ ด้วยบอร์ด Kid Bringht ระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถ
ขณะดับเครื่องยนต์ด้วย Kid Bringht โดยมีนางสาวศิริพร วีระชัยรัตนา เป็นครูผู้ควบคุมนักเรียน
เข้าแข่งขัน  


Comments