กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา

โพสต์25 ก.ค. 2561 20:17โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
   วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.10น.-08.30น. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา
โดยมีนายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เป็นประธานในพิธี 
เพื่อสืบสารประเพณีที่ดีของไทย และรู้จักคุณค่าของวันสำคัญของไทย ณ อาคาร 45 ปี


Comments