กิจกรรมสัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์1 พ.ย. 2560 19:58โดยกิตติธัช สืบสุนทร

21-25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี
ผู้อำนวยการประยงค์ ประทุมวันเป็นประธานในพิธีเปิด  
[ภาพกิจกรรม]

Comments