กิจกรรม ปรับพื้นฐานนักเรียน

โพสต์9 พ.ค. 2561 08:18โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม
ปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมพิมาณทอง โดยนายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการ
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม 

Comments