กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก

โพสต์11 ธ.ค. 2561 19:56โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 
มีการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ ดินคือชีวิต


Comments