กิจกรรมมุฑิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียน ห้วยแถลงพิทยาคม

โพสต์22 ก.ย. 2561 01:28โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
   วันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
นำโดยนายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลวพิทยาคม 
จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม กิจกรรมครั้งนี้ได้มีพิธีมาลาบูชาครู บายศรีสู่ขวัญ
และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

Comments