กิจกรรมค่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์11 ก.พ. 2561 23:20โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 12 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
จัดกิจกรรมค่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
“ศักยภาพนักเรียนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ปีการศึกษา 2560 และ
ได้รับเกียรติจาก นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

Comments