กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ "พราน ล่า ดาว"และกิจกรรมอบีมคอมพิวเตอร์ฯ สำหรับการทำโครงงานสะเต็มศึกษา

โพสต์24 ธ.ค. 2564 18:10โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2564 18:11 ]

Comments