กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ

โพสต์23 ส.ค. 2561 21:02โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
   วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จัดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2561 
โดยมีนายประยงค์ ประทุมวัน เป็นประธานเปิดกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้มีลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 
และลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี 
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา


Comments