กิจกรรม “บวชใจถวายในหลวง ร.๙”

โพสต์1 พ.ย. 2560 20:03โดยกิตติธัช สืบสุนทร

2-3 ตุลาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จัดกิจกรรม “บวชใจถวายในหลวง ร.๙” ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯลฯ มีการทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมพิมานทองโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม โดยมีท่านนายอำเภอ นายธีรพล สกุลรักษ์ เป็นประทานเปิดในพิธี [ภาพกิจกรรม]
Comments