การเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพสต์21 พ.ค. 2561 22:03โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 งานโรเงรียนวิถีพุธ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้จัดกิจกรรม
การเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมพิมานทอง
โดยมีนายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้


Comments