HTP Open House “45 Forward To 4.0” 2018

โพสต์8 ก.พ. 2561 04:25โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
                                                 วันที่ 8 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จัดนิทรรศการ
                                                        เปิดบ้านพิมานทอง HTP Open House “45 Forward To 4.0” 2018 โรงเรียน
                                                        ได้รับเกียรติจาก นายชาติตระการ ยอดสง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
                                                    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และรับคำกล่าวรายงาน
                                                    โดย นายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
                                            ภายในนิทรรศการมีการจัดกิจกรรม แสดงผลงาน การแสดงแก่ ท่านผู้บริหาร
                                                    คณะคุณครู และนักเรียน ที่เดินทางมาเข้าร่วมรับชมนิทรรศการ และเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ


Comments