แห่เทียนพรรษา

โพสต์27 ก.ค. 2561 01:56โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
   วันที่ 27 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายประยงค์ ประทุมวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม นำเทียนพรรษาร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา
ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง และถวายเทียนพรรษายังวัดประชาคมาราม

Comments