บุญกุ้มข้าวใหญ่ และทอดผ้าป่า เพื่อปลูกหญ้าปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียน

โพสต์2 มี.ค. 2561 23:23โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
จัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ และทอดผ้าป่า เพื่อปลูกหญ้าปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียน
ณ อาคาร 45ปี โดยมี นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานเปิด
งาน และมีคณะกรรมการสถานศึกษา ศิลษ์เก่า ชาวบ้าน รวมถึงนักเรียนเข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้

Comments