บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

โพสต์21 มิ.ย. 2561 07:44โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. 
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 
เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5 นครราชสีมา 
ดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 128 ราย จำนวน 22,800 ซีซี ณ หอประชุมพิมานทอง โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม


Comments