กิจกรรมเด่น/กิจกรรมใหม่


พิธีมอบประกาศนียบัตรและอำลาสถาบัน ผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 ม.6 และปวช.3 ปีการศึกษา 2563

โพสต์2 เม.ย. 2564 18:48โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม


โครงการสัมมนา แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ

โพสต์15 มี.ค. 2564 07:38โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม


สนามสอบ O-NET ม.3 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

โพสต์15 มี.ค. 2564 07:35โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม


โครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

โพสต์15 มี.ค. 2564 07:33โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม


การประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่2/2563

โพสต์13 ม.ค. 2564 05:38โดยกิตติธัช สืบสุนทร


มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

โพสต์22 ต.ค. 2563 00:54โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม


วันรักต้นไม้แห่งชาติ

โพสต์22 ต.ค. 2563 00:51โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม


1-10 of 136