ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล รุ่นที่1

โพสต์21 ก.ค. 2565 22:40โดยภูริทัต ไชยพิมพา

https://drive.google.com/file/d/1QIJsbtnlNd6I5BlCRMWagz56ya91fbkc/view?usp=sharing

แนวปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุด 2565

โพสต์21 ก.ค. 2565 22:30โดยภูริทัต ไชยพิมพา   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2565 22:35 ]

https://drive.google.com/file/d/1D0YyGt08NJP65s5vuoWbqZvO_jaPFyyZ/view?usp=sharing

ผลสัมฤทธิ์โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

โพสต์30 พ.ค. 2565 02:00โดยกฤติกร หวังอ้อมกลาง

แผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 - 2570)

โพสต์27 ต.ค. 2564 01:17โดยภูริทัต ไชยพิมพา   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2564 01:24 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1t6hcgtjlqnP5eOgoKiPjuKN8zsm5xZJVแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (2566-2570)

โพสต์27 ต.ค. 2564 01:06โดยภูริทัต ไชยพิมพา   [ อัปเดต 27 ต.ค. 2564 01:26 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1xQCaPr5QGPEGOqXv2x4Ham-NkK-02VBT

ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

โพสต์13 ม.ค. 2564 05:40โดยกิตติธัช สืบสุนทร


รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์9 ส.ค. 2563 21:10โดยกฤติกร หวังอ้อมกลาง

https://drive.google.com/file/d/1yAMf-4x3EZih36i_-iI163XlYkaQaYvj/view?usp=sharing

1-10 of 25