.
 
 
 
 
 
 
 
 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาร ผ่าน สำนักงานเขคตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานให้ สำนักงานเขคตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

 18 ก.ค. 2560 โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ อาคารบ้านดิน

 
     ภาพถ่าย : กฤติกร หวังอ้อมกลาง เผยแพร่ : กฤติกร หวังอ้อมกลาง
 

15-16 ก.ค. 2560 กิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพถ่าย : ทีมงานโสตฯ เผยแพร่ : กิตติธัช สืบสุนทร

14-16 ก.ค. 2560 กิจกรรมอบรม การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ณ ห้องICT

[ภาพกิจกรรมชุดที่1]  [ภาพกิจกรรมชุดที่2]

ภาพถ่าย : กฤติกร หวังอ้อมกลาง เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

14 ก.ค. 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ ปวช.3 เพื่อชี้แจงการฝึกประสบการณ์ของนักเรียน ปวช.3 ณ ห้องประชุมพิมานทอง

กิจกรรมอบรมสะเต็มเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 

9 กรกฏาคม 2560 กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่งเทียนพรรษาร่วมกับเทศบาลและชุมชนในอำเภอห้วยแถลง

 
28-30 มิถุนายน 2560 กิจกรรมกีฬาและกรีฑาสี "พิมานทองเกมส์"
และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 

ภาพถ่าย : ครูเฉลิมพงศ์, ครูสิปปนนท์, ครูก๊อต
เผยแพร่ : ครูกิตติธัช  สืบสุนทร

26 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ หอประชุมพิมานทอง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาพ : เพจโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

16-20 มิถุนายน 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นม.4 ทวิศึกษาปี1 และปวช.1โดยงานคุณธรรมจริยธรรม
15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ร่วมกับ เทศบาลอำเภอห้วยแถลง ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอห้วยแถลง

ภาพถ่าย : อาภรรัตน์ สุคนธชาติ เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

13 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เดินทางศึกษาดูงานโรงเรียนพิมายวิทยา

ภาพโดย : ครูเฉลิมพงศ์ ครูสิปปนนท์ เผยแพร่ : ครูกิตติธัช

12 มิถุนายน 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม นำโดยผอ.ประยงค์  ประทุมวัน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้ งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โดย สพม.31

วันที่10-11 มิถุนายน 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมเข้าร่วมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา นำโดย ผอ.ประยงค์ ประทุมวัน จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

วันที่10 มิถุนายน 2560 ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.1, ม.4 โดยกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 กิจกรรมวันไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู โดยมีผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคทุนการศึกษาดังรายนาม ณ หอประชุมพิมานทอง

           -> ทุนขจีรัมย์ โดยคุณวิรัช ขจีรัมย์
           -> คุณอัฐพงษ์ เกษเมธีการุณ ผจก.อมรชัยโฮมมาร์ท จำนวน 3,000 บาท
           -> คุณภัทรศัย กิตติชัยสาโรจน์  ผจก.ร้านพัฒนาการช่าง
           -> หจก.ธีระชัย ค้าไม้
           -> กองทุนราชสีมา 6/8 รุ่น 84 
           -> พิมานทองรุ่น 15 
           -> พิมานทองรุ่น 3
           -> คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน 
ภาพถ่าย : เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

31 พ.ค. 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมร่วมกับอำเภอห้วยแถลงจัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ณ หอประชุุมพิมานทอง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพ : เฉลิมพงศ์ ,สิปปนนท์ เผยแพร่ : กิตติธัช

24 พ.ค. 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอห้วยแถลง

23 พ.ค. 2560 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) หลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ภาพทั้งหมด

ภาพ : เฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือ  เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

 10 พ.ค. 2560 กิจกรรมปรับพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

10 มี.ค. 2560 พิธีมอบห้องสมุดอาเซียนโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ภาพทั้งหมดคลิก 

ภาพและเผยแพร่โดย : กิตติธัช สืบสุนทร

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
ของ
องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
      เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม หนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ นักเรียนไทย ในอาเซียน ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม โดยมี นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นปร 
      วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม หนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ นักเรียนไทย ในอาเซียน
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันน์พระราชทาน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารบ้านดินโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
       โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันน์พระราชทาน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารบ้านดินโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม          นำโดยท่านผู้อำนวยการประยงค์ ปร
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 1 กรกฎาคม 2560 
       พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 1 กรกฎาคม 2560
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ปวช.จิตอาสา และช่วยซ่อม
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความสามัคคี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้านวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
นักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ร่วมใจกันแปรอักษรแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Youtube กิจกรรมต่างๆโรงเรียน และYoutubeที่น่าสนใจ
 

Vdo กิจกรรมปีการศึกษา 2559

 

 

 


คลิกดูVDO ทั้งหมดที่นี่


 


เพจโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
 

 

 

 

 

 นายประยงค์  ประทุมวัน
ผู้อำนวยการ ร.ร.ห้วยแถลงพิทยาคม

 
 

 
กรกฎาคม 2556
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
 
 
 
: ห้วยแถลงพิทยาคม
70 ม.5 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
Tel : 044391202  Fax : 044391231
Email : htpschool@htp.ac.th ผู้ดูแล:ครูกิตติธัช, ครูณรงค์เดช, ครูเฉลิมพงศ์, ครูสิปปนนท์