หน้าแรกประกาศโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)

ด้วยโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มีความประสงค์
จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล
สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จำนวน 1 อัตรา โดยใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การสรรหา
และการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังต่อไปนี้


--------------------------------------------------------------------------

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf4vPtouKJSIF1rkKBWEoykNpyTQ6HD-I9YXRCHa87M04Dqg/viewform 

https://sites.google.com/suratham.ac.th/onlinetesting

ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

==================================================
https://mammoth-meeting-6431.glideapp.io/

 

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 224 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานนักเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 


เพจโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม