เช็คม.1-1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/114_Ndop50wwj4lE36RVIPF_fwLA8lk1Fq5o2KEDLw3U/edit?usp=sharing

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oSPW_bZx4CVJsWQuaC8U8zuIoQIxJ_ZVek3EtXiL1Fk/edit?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M6OHnRKH_HZI4BX6oAgJW6tZfXNgTLq6hjx70aEjhFk/edit?usp=sharing
 
https://drive.google.com/open?id=1wdHNSc5m0PXQ5_NNfETffytAGqSA_XRVfc_bcxwp80M

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1--b7Of7T-qp9Jet7dPm012sWIpNGdvXRz3frWd9F11k/edit?usp=sharing
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ajW9NAgJRK_VDNm-DcDVRukWWWtru3zazCVIXBpIseA/edit?usp=sharing
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J3ZGUzfmTgLQPsK2bQXv0WEY-nz8Xs8XpJ4DUVzOvBY/edit?usp=sharing

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KAEfA7LAVih5ZIN_nvPqiCcAxwZsr_gFZyu_jJxwf7w/edit?usp=sharing

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q-cM6Mq_RpMmZNgj0btW0FBjQGm2ora1X8fnm7vF1nE/edit?usp=sharing
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z3mmAbRjjG83g31KMdMO99lBFo5VZalRIXsa1APSq6M/edit?usp=sharing

  

Comments